Disclaimer

Ondanks alle zorg en aandacht die wij besteden bij het ontwerp en samenstellen van de websites waarvan Atemo de eigenaar is en welke wij beheren, is het mogelijk dat de informatie die er op wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Ook bij het overnemen van de aan ons verstrekte informatie of door welke technische storingen dan ook, kunnen buiten onze controle fouten ontstaan en gegevens niet volledig of onjuist weergegeven worden. Atemo kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en voorkomende gegevens op de internetpagina’s en sluit alle aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik daarvan. Eveneens zijn wij niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de verstrekte informatie, onjuiste gegevens, product of enige dienst genoemd in de publicaties op haar websites. Wij raden de webbezoeker/ster altijd aan onafhankelijke inlichtingen in te winnen alvorens gebruik te maken van de informatie, gegevens, product of dienst welke door middel van de publicaties op onze websites verkregen is.

Copyright

De algemene vormgevende content op al onze websites, alsmede de intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechtelijke beschermde werken of andere op onze sites opgeslagen informatie komt toe aan en blijft berusten bij Atemo. De toegang tot onze websites geeft geen recht om deze informatie te verveelvoudigen en/of verspreiden en mag op geen enkele wijze worden opgeslagen of in enige vorm via eigen netwerk gepubliceerd of gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van Atemo.

De aan ons geleverde content door derden voor de advertenties, alsmede de intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechtelijke beschermde werken komt toe aan en blijft berusten bij de adverteerder. Atemo draagt hiervoor geen verantwoording.

Algemene Voorwaarden

Wanneer u gebruik maakt van onze websites/diensten, zie onze algemene voorwaarden.